Trenutni status
NIJE PRIJAVLJEN
Price
Closed
Započnite
This modul is currently closed

Prijave na module su privremeno zaključene. Kontaktirat ćemo Vas email-om kada moduli budu ponovo dostupni. Hvala vam na interesu.

Za pristup modulu, potrebno je izvršiti prijavu i registraciju. Nakon što ispunite podatke za registraciju, na Vašu email adresu će stići poruka o potrebnoj verifikaciji. Molimo da kliknete na poveznicu u poruci, te završite proces registracije. Ako ste registrirani, modulu možete pristupiti odmah. Da biste pokrenuli modul, kliknite na „Upiši tečaj“ i potom pokrenite lekciju. Kada završite modul, kliknite “Označi završenim”.

Autorica: Prof. dr. sc. Vlatka Mejaški Bošnjak, dr. med.

Trajanje: 90 min 

Broj bodova: 21 bod HLK, 4 boda HKMS

Ovaj modul se sastoji od tri odvojene cijeline “Miljokazi tipičnog neurološkog razvoja dojenčeta i malog djeteta (0-3 godine)”, “Neurološki sindromi dojenačke dobi” i “Dijagnostički pristup riziku za razvojna odstupanja/teškoće u ranoj dječjoj dobi”, te je potrebno uspješno položiti sve 3 cijeline kako biste stekli bodove Komore.

Edukacija je namijenjena zdravstvenim djelatnicima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti (pedijatrima, obiteljskim liječnicima, ginekolozima i patronažnim sestrama), zdravstvenim djelatnicima u bolnicama i ustanovama za predškolski odgoj i obrazovanje. 

Po završetku modula slijedi online mentoriranje u grupama (putem platforme Zoom) u trajanju do 4 sata.

Sustav će zapamtiti gdje ste stali ako morate napustiti modul, te se možete naknadno vratiti i završiti. Modul će se smatrati završenim ako uspješno položite završno vrednovanje znanja u sve 3 cijeline s minimalno 80% točnih odgovora.

Po završetku ovog modula moći ćete:

 • procijeniti tipične miljokaze dojenčeta i malog djeteta u razvojnim područjima krupne i fine motorike, komunikacije/jezika, intelektualnog i socijalno-emocionalnog, djece u razvojnoj dobi 0-3 godine. 
 • prepoznati odstupanja u postizanju tipičnih miljokaza razvoja dojenačke dobi: ponajprije razvojnog područja krupne i fine motorike, senzorike (vida i sluha ) kao najdinamičnijih razvojnih područja u dojenačkoj dobi. Temeljem toga, moći ćete odlučiti o potrebi savjetovanja roditelja o potrebnoj podršci s naknadnim pregledom ili pak potrebi neposrednog upućivanja dojenčeta na postupke rane intervencije/terapije. 
 • prepoznati potrebu korištenja, uz klinički pregled, i komplementarnih metoda u ranoj identifikaciji djece s rizikom za razvojna odstupanja/razvojnim poremećajem

Kako u sklopu modula imamo tri odvojene cjeline, na početku svake cjeline unutar modula imamo Početni upitnik, dok na kraju svake cjeline imamo Vrednovanje znanja i Popis literature.

Modul Miljokazi tipičnog neurološkog razvoja dojenčeta i malog djeteta (0-3 godine) se sastoji od sljedećih lekcija:

 • Uvod u neurološki razvoj
 • Razvojna područja i funkcije mozga
 • Krupne i fine motoričke funkcije
 • Miljokazi tipičnog neurološkog razvoja dojenčadi
 • Miljokazi tipičnog neurološkog razvoja u dobi malog djeteta 1.- 3. godine

Modul Neurološki sindromi dojenačke dobi se sastoji od sljedećih lekcija:

 • Uvod
 • Procjena motoričkih funkcija
 • Simptomi neurološkog odstupanja
 • Ishod  neuroloških sindroma nakon 1. godine

Modul Dijagnostički pristup riziku za razvojna odstupanja/teškoće u ranoj dječjoj dobi se sastoji od sljedećih lekcija:

 • Uvod
 • Koja djeca trebaju ranu intervenciju?
 • Dijagnostika razvojnih teškoća u ranoj dječjoj dobi
 • Primjena testova, instrumenata praćenja razvoja djeteta u Hrvatskoj
 • Intrakranijska ultrasonografija u dijagnostici i prognozi ranog oštećenja mozga
 • Priča o Leonardu: (rođ. 18. 2. 2019.)