Dobrodošlis na interaktivnu edukacijsku platformu, nastalu u suradnji UNICEF-a i Akademije za razvojnu rehabilitaciju!

Edukacijska platforma nastala je u okviru pilot programa „Faza III: Testiranje Jamstva za svako dijete u Hrvatskoj“, financiranog sredstvima Europske unije, a koji provodi Ured UNICEF-a za Hrvatsku u partnerstvu s Europskom komisijom i u suradnji s provedbenim partnerima u Međimurskoj županiji. Cilj Jamstva za svako dijete je osigurati da najranjivija djeca, ona izložena siromaštvu i socijalnoj isključenosti, imaju  pravovremeni pristup kvalitetnim uslugama, uključujući i uslugama rane intervenciju.  Pravovremeno prepoznavanje razvojnih odstupanja i poteškoća jedan je od ključnih elemenata uspjeha rano-intervencijskih postupaka u svrhu habilitacije i prevencije sekundarnih teškoća i invaliditeta u odrasloj dobi. Podrška djetetovom razvoju u sustavu rane intervencije realizira se kroz integrirane usluge i stručnjake koji razvijaju suradnički odnos s obitelji kako bi se stvorilo maksimalno poticajno okruženje za dijete.

Cilj ove edukacije je dodatni razvoj vještina zdravstvenih djelatnika te drugih stručnjaka, a koji mogu pozitivno utjecati na svakodnevni rad s ciljem bolje zdravstvene zaštite i skrbi, ranog prepoznavanja neurorazvojnih odstupanja,  pravovremenog uključivanja djece u ranu intervenciju, komunikacije i podrške roditeljima.

Edukacija je organizirana u interaktivne module koje polaznici prolaze samostalno u vrijeme koje im odgovara. Za pristup modulima potrebno je prijaviti se i registrirati.

Preduvjet za pohađanje bilo kojeg od ponuđenih modula je uspješan završetak Modula 0 – Rad na eliminaciji stigme i diskriminacije, odnosno nije moguć prijelaz na sljedeće module prije uspješno ispunjene provjere znanja navedenog modula. Preostale module polaznici biraju samostalno.

Potrebno vrijeme za svaki modul navedeno je na početku, ali brzinu prolaska sadržaja svakog modula polaznici bez ograničenja određuju sami.

Moduli su interaktivni i sadrže teorijski dio, kratke video materijale, edukativne grafike, materijale za preuzimanje te interaktivne i edukativne kvizove. Na kraju modula je završna provjera znanja koju je  moguće ponavljati.

Po uspješno završenom modulu slijedi online mentoriranje u grupama (putem platforme Zoom) u trajanju do 4 sata s voditeljem tečaja. Termini će biti organizirani prema dinamici i broju polaznika koji su završili modul. O dostupnim će terminima polaznici biti naknadno informirani.

Za svaki završeni modul (online modul i mentoriranje) polaznici će dobiti bodove pripadajuće stručne komore te potvrdu UNICEF-a i Akademije za razvojnu rehabilitaciju o završenoj edukaciji. Broj bodova Hrvatske liječničke komore naveden je na početku svakog modula. Komora medicinskih sestara naknadno bodovala je svaki modul pojedinačno s 4 boda.

Online moduli će biti dostupni od 28.1.2022. – 31.3.2022.

Mentoriranje će se provesti u periodu 1.3.2022. – 12.5.2022.

Edukacija u navedenom periodu besplatna za sve polaznike iz Međimurske županije u okviru pilot programa „Faza III: Testiranje Jamstva za svako dijete u Hrvatskoj“.

Od travnja 2022. će edukacija biti dostupna svima uz kotizaciju.

Savjetujemo Vas i potičemo da iskoristite priliku i završite sve module tijekom trajanja pilot projekta „Faza IIII: Testiranje Jamstva za svako dijete“.

Za sva dodatna pitanja slobodno nam se obratite na e-mail:  online@akademija-rr.hr

NAPOMENA: Dozvola roditelja za prikazivanje videa i fotografija odnosi se isključivo na ovu edukaciju i platformu. Zabranjena daljnja distribucija fotografija i videa.