Dobrodošli na e-learning platformu, nastalu u suradnji UNICEF-a i Akademije za razvojnu rehabilitaciju

Pilot-program „Faza III: Testiranje Jamstva za svako dijete u Hrvatskoj“, financiran sredstvima Europske unije provodi Ured UNICEF-a za Hrvatsku u partnerstvu s Europskom komisijom i u suradnji s provedbenim partnerima u Međimurskoj županiji. E-edukacija je dio programske aktivnosti „Aktivnosti usmjerene edukaciji stručnih djelatnika ustanova“ u sklopu navedenog pilot-programa. 

Cilj ove edukacije je dodatni razvoj vještina zdravstvenih djelatnika u primarnoj zdravstvenoj skrbi koji mogu pozitivno utjecati na svakodnevni rad s ciljem bolje zdravstvene zaštite, ranog prepoznavanja neurorazvojnih odstupanja te komunikacije i podrške roditeljima.

Edukacija je organizirana u module koje polaznici prolaze samostalno u vrijeme koje im odgovara. Predviđeno potrebno vrijeme teorijskog dijela svakog modula je 2×45 minuta (uključuje kratku pauzu), ali brzinu prolaska sadržaja svakog modula ukoliko je potrebno više vremena, polaznici bez ograničenja određuju sami.

Svaki modul počinje pitanjima inicijalne provjere znanja iz područja koje obuhvaća modul. Na kraju modula je online završna provjera znanja u koju su uključenja i pitanja inicijalne provjere, kako bi se mogao procijeniti napredak polaznika provedenom edukacijom. Završnu provjeru znanja je moguće ponavljati. Svaki modul se sastoji od teorijskog dijela i mentoriranja.

Po uspješno završenom teorijskom dijelu modula, za svaki modul slijedi online mentoriranje (putem platforme Zoom u trajanju do 4 sata) s voditeljem tečaja u grupama. Termini će biti organizirani prema dinamici i broju polaznika koji su završili modul. O dostupnim terminima će polaznici biti naknadno informirani.

Moduli se pohađaju pojedinačno. Nije moguć prijelaz na slijedeći modul prije završene i uspješno ispunjene provjere znanja teorijskog dijela započetog modula.

Za svaki završeni modul (teorijski dio + mentoriranje) polaznici će dobiti bodove pripadajuće stručne komore. Za završene sve module izdaje se i certifikat UNICEF-a i Akademije za razvojnu rehabilitaciju o završenoj edukaciji. Broj bodova Hrvatske liječničke komore naveden je na početku svakog modula, a bodovi Hrvatske komore medicinskih sestara će biti objavljen naknadno.

Teorijski dio modula je dostupan svakodnevno od 3.1.2022. – 13.2.2022.

Mentoriranje u periodu 7.2.2022. – 13.3.2022.

Za edukaciju u tom periodu nema kotizacije i usmjerena je na polaznike iz Međimurske županije u okviru pilot projekta „Faza IIII: Testiranje Jamstva za svako dijete“.

Od travnja 2022. će edukacija biti dostupna svima uz kotizaciju.

Savjetujemo Vas i potičemo da iskoristite priliku i završite sve module tijekom trajanja pilot projekta „Faza IIII: Testiranje Jamstva za svako dijete“.

NAPOMENA: Dozvola roditelja za prikazivanje videa i fotografija odnosi se isključivo na ovu edukaciju i platformu. Zabranjena daljnja distribucija fotografija i videa.